Unicorn-viner

Cookies policy

Cookies policy

UNICORN WINES SL (hädanefter "UNICORN WINES" eller "vi"), använder en teknik som kallas "cookies" på sin webbplats (nedan kallad "Webbplats") och samlar in och bearbetar informationen som erhålls genom cookies för att korrekt hantering av webbplatsen.

Denna cookiepolicy (hädanefter "policyn") beskriver vilka cookies, både våra egna och tredje parts cookies, vi använder och för vilka ändamål vi använder dem, vilket tillåter användare (hädanefter "Användarna" eller individuellt refererade till " Användare” ) dess aktivering eller, i förekommande fall, dess inaktivering (vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt).

Vad är kakor?
Cookies är små datalagrings- och hämtningsenheter som är installerade på din datorutrustning så att servern kommer ihåg viss information som senare bara servern som implementerade den kommer att läsa. Cookies har i allmänhet en begränsad varaktighet.

Cookies gör det möjligt för webbplatsen bland annat att lagra och behålla information om användarnas eller deras enheters surfvanor, och beroende på informationen i den och användningen de gör av enheterna kan de användas för att känna igen användaren.

Om du väljer att inte acceptera våra cookies kan du fortsätta använda vår webbplats på normalt sätt, även om din användarupplevelse kan försämras något.

Typ av kakor och syfte
UNICORN WINES använder sina egna och tredjepartscookies: Specifikt använder webbplatsen följande typer av cookies, beroende på deras syfte:

 - Tekniska kakor: Det här är de som gör det möjligt för användaren att navigera genom en webbsida och använda de olika alternativen eller tjänsterna som finns i den, som till exempel att styra trafik och datakommunikation, identifiera sessionen, komma åt delar med begränsad åtkomst , etc.
Preferens- eller anpassningscookies: Dessa är de som gör det möjligt för användaren att få åtkomst till tjänsten med några fördefinierade allmänna egenskaper, såsom språket, typen av webbläsare genom vilken tjänsten nås, den regionala konfigurationen från vilken tjänsten nås osv.
 - Analyscookies: Dessa är de som möjliggör övervakning och analys av användarnas beteende. Informationen som samlas in genom denna typ av cookie används för att mäta webbplatsens aktivitet och skapa användarnavigeringsprofiler för att införa förbättringar.
 - Beteende-reklamcookies: Dessa är de som lagrar information om användarens beteende, erhållen genom observation av deras surfvanor, i syfte att skapa en specifik profil som gör det möjligt att visa reklam baserat på den.
De egna kakorna som UNICORN WINES använder är specifikt och enligt deras syfte följande:

Cookie-syfte / beskrivning / ursprung / tredjepartsinnehavare
 - Annonsering / UNICORN-VIN
 - Tekniker / Kom ihåg användarens senaste kundvagn / UNICORN WINES
 - Återanvänd användarens autolog när han återvänder till webbplatsen / UNICORN WINES
 - Anpassning / Kom ihåg valuta och leveransland för användaren / UNICORN WINES
 - Analys / UNICORN-VIN

Dessutom använder den följande cookies och tekniker från tredje part:

Syftet med kakan Origin / Third-party
Google Advertising (Adwords)
Google-analys
Google (dubbelklick)
Facebook
Instagram

Google

Google Analytics-analys

Eftersom servrarna till några av de ovannämnda tredje parter är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan dina uppgifter överföras till servrarna i tredje länder (särskilt USA). Trots ovanstående omfattas nämnda internationella överföringar i vilket fall som helst av avtalet mellan EU och USA Privacy Shield, vilket garanterar tillräckliga garantier för ett adekvat skydd av dina personuppgifter. Du kan få mer information på följande länk: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Varken denna webbplats eller dess juridiska ombud är ansvariga för innehållet eller riktigheten i den integritetspolicy som de tredje parter som nämns i denna cookiepolicy kan ha. Webbläsare är verktygen som ansvarar för lagring av kakor och från denna plats måste användarna utöva sin rätt att eliminera eller inaktivera dem. Varken denna webbplats eller dess juridiska ombud kan garantera korrekt eller felaktig hantering av cookies av nämnda webbläsare. I vissa fall är det nödvändigt att installera kakor så att webbläsaren inte glömmer ditt beslut att inte acceptera dem.

Avinstallerar kakor
Användaren kan i vilket fall som helst återkalla det samtycke som han ursprungligen har gett genom att markera rutan för detta ändamål för användning av kakor på webbplatsen, manuellt radera kakorna från sin dator och konfigurera sin webbläsare för att inaktivera dem.

I vilket fall som helst kan användaren blockera eller inaktivera cookies genom att aktivera konfigurationen av sin webbläsare som gör det möjligt för honom att avvisa installationen av alla cookies eller några av dem. I de flesta webbläsare kan du varna för kakor eller avvisa dem automatiskt. Att blockera eller begränsa kakor kan dock påverka den normala driften eller utvecklingen av webbplatsen, samt förhindra användningen av vissa tjänster som görs tillgängliga för användare på webbplatsen.

Konfigurationen av webbläsaren för detta ändamål beror på vilken webbläsare som användaren använder. Du hittar information om hur du gör det på följande adresser:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

Ändringar i cookiepolicyn
UNICORN WINES kan när som helst ändra cookiepolicyn baserat på nya lagstiftningskrav eller för att anpassa policyn till instruktionerna från kontrollmyndigheterna om dataskydd. De betydande förändringarna som sker i denna policy kommer vederbörligen att meddelas till användarna genom ett informativt meddelande på webbplatsen.

Om du har frågor eller frågor om denna policy, tveka inte att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till orders@unicornwines.es.