Cookiebeleid

Cookiebeleid

UNICORN WINES SL (hierna "UNICORN WINES" of "wij"), gebruikt een technologie genaamd "cookies" op haar website (hierna "Website") en verzamelt en verwerkt de via cookies verkregen informatie voor een correct beheer van de Website.

Dit cookiebeleid (hierna het "Beleid") geeft aan welke cookies, zowel die van onszelf als die van derden, we gebruiken en voor welke doeleinden we ze gebruiken, zodat gebruikers (hierna de "Gebruikers" of individueel aangeduid, de " Gebruiker") de activering of, indien van toepassing, de deactivering ervan (sommige cookies zijn nodig om onze Website correct te laten functioneren).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens die op uw computerapparatuur zijn geïnstalleerd, zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later alleen de server die deze heeft geïmplementeerd, zal lezen. Cookies hebben over het algemeen een beperkte duur in de tijd.

Cookies stellen de Website onder meer in staat om informatie over het surfgedrag van Gebruikers of hun apparaten op te slaan en te bewaren en, afhankelijk van de informatie die daarin is opgenomen en het gebruik dat ze van de apparaten maken, kunnen ze worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen.

Als u besluit onze cookies niet te accepteren, kunt u onze Website op de normale manier blijven gebruiken, hoewel uw gebruikerservaring enigszins kan worden aangetast.

Type cookies en doel
UNICORN WINES gebruikt zijn eigen cookies en cookies van derden: De website gebruikt in het bijzonder de volgende soorten cookies, afhankelijk van hun doel:

 - Technische cookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker door een webpagina kan navigeren en de verschillende opties of services die erin bestaan, zoals bijvoorbeeld het regelen van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang tot delen met beperkte toegang , enz.
Voorkeurs- of aanpassingscookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker toegang heeft tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, zoals de taal, het type browser waarmee de service wordt geopend, de regionale configuratie van waaruit de service wordt geopend, enz.
 - Analysecookies: dit zijn cookies die het volgen en analyseren van het gebruikersgedrag mogelijk maken. De informatie die via dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de website te meten en om gebruikersnavigatieprofielen aan te maken om verbeteringen door te voeren.
 - Gedragsadvertentiecookies: dit zijn cookies die informatie opslaan over het gedrag van de gebruiker, verkregen door observatie van hun surfgedrag, met het oog op het creëren van een specifiek profiel dat het mogelijk maakt om op basis daarvan advertenties te tonen.
De eigen cookies die UNICORN WINES gebruikt, zijn specifiek, en in overeenstemming met hun doel, de volgende:

Cookiedoel / Beschrijving / Herkomst / Derde houder
 - Reclame / EENHOORN WIJNEN
 - Technieken / Onthoud het laatste winkelwagentje van de gebruiker / EENHOORN WIJNEN
 - Hergebruik de autologin van de gebruiker wanneer hij terugkeert naar de website / UNICORN WINES
 - Personalisatie / Onthoud de valuta en het land van verzending van de gebruiker / UNICORN WIJNEN
 - Analyse / EENHOORN WIJNEN

Daarnaast gebruikt het de volgende cookies en technologieën van derden:

Doel van de herkomst/cookie van derden
Google-advertenties (Adwords)
Google-analyse
Google (dubbelklik)
Facebook
Instagram

Google

Google Analytics-analyse

Aangezien de servers van sommige van de bovengenoemde derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, kunnen uw gegevens worden overgedragen naar genoemde servers in derde landen (met name de Verenigde Staten). Niettegenstaande het voorgaande vallen deze internationale doorgiften in ieder geval onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst, waardoor er voldoende garanties zijn voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt meer informatie krijgen via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Noch deze Website, noch zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of de waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid dat de in dit Cookiebeleid genoemde derden mogelijk hebben. Webbrowsers zijn de tools die verantwoordelijk zijn voor het opslaan van cookies en vanaf deze plaats moeten gebruikers hun recht uitoefenen om ze te verwijderen of te deactiveren. Noch deze Website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers kunnen de juiste of onjuiste behandeling van cookies door genoemde browsers garanderen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om cookies te installeren, zodat de browser uw beslissing om ze niet te accepteren niet vergeet.

Cookies verwijderen
De Gebruiker kan in ieder geval de toestemming intrekken die hij aanvankelijk heeft gegeven door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken voor het gebruik van cookies op de Website, de cookies handmatig van zijn computer te verwijderen en zijn browser te configureren om ze te deactiveren.

In elk geval kan de Gebruiker cookies blokkeren of uitschakelen door de configuratie van zijn browser te activeren waarmee hij de installatie van alle cookies of sommige ervan kan weigeren. In de meeste browsers kunt u waarschuwen voor de aanwezigheid van cookies of deze automatisch weigeren. Het blokkeren of beperken van cookies kan echter de normale werking of ontwikkeling van de Website beïnvloeden, evenals het gebruik van bepaalde diensten die op de Website aan Gebruikers ter beschikking worden gesteld, verhinderen.

De configuratie van de internetbrowser voor dit doel is afhankelijk van de browser die de Gebruiker gebruikt. Op de volgende adressen vindt u informatie over hoe u dit kunt doen:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

Wijzigingen in het Cookiebeleid
UNICORN WINES kan te allen tijde het cookiebeleid wijzigen op basis van nieuwe wet- en regelgeving, of om het beleid aan te passen aan de instructies van de controleautoriteiten inzake gegevensbescherming. De belangrijke wijzigingen die in dit beleid plaatsvinden, zullen naar behoren aan de gebruikers worden gecommuniceerd via een informatieve kennisgeving op de website.

Voor vragen of vragen over dit beleid, aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar: orders@unicornwines.es.